RODO – Zasady Przetwarzania danych osobowych klientów

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

1.1. Twoje dane przekazane przez Ciebie, zgodnie z podstawą prawną art. 26 Ust. 1 RODO są administrowane przez:

  • Pracownia Fotograficzna Micuda Marcin Micuda, ul. Królewska 7, 30-045 Kraków. Firma Posługująca się numerem NIP: PL 6792942524 i REGON 366532147.

1.2. Jeżeli potrzebujesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić w następujący sposób:

  • Wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.micuda.pl
  • Wysyłając email na pracownia@micuda.pl .
  • Pisząc na adres naszej siedziby Pracownia Fotograficzna Micuda, ul. Królewska 7, 30-045 Kraków
  • Dzwoniąc pod numer: +48 570 252 690

2. Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą o RODO przetwarzamy:

2.1. Na potrzeby zawarcia oraz wykonania umowy.

2.2. Wykonywania obowiązków prawnych tzn. wystawiania faktur oraz ich przechowywania.

2.3. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora tzn. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń.

3. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

3.1. Dane Osobowe przekazane przez Ciebie, mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie w celu realizacji wykonania umowy w szczególności podmiotom monitorującym nasze serwisy internetowe oraz podmiotowi przetwarzającemu dane w celach obsługi księgowej, podmiotowi wykonującemu usługi marketingowe.

3.2. Dane Osobowe przekazane przez Ciebie, mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie w celu realizacji wykonania umowy w szczególności podmiotom monitorującym nasze serwisy internetowe oraz podmiotowi przetwarzającemu dane w celach obsługi księgowej.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

4.1. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane w trakcie trwania umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa w szczególności dokumentów księgowych.

4.2. Twoje Dane Osobowe przestaniemy przetwarzać w celach Marketingu bezpośredniego w momencie kiedy niezwłocznie zgłosisz do administratora sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym zakresie.

5.Twoje Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

5.1. Zawsze możesz do nas napisać o dostęp do swoich danych osobowych.

5.2. Masz również prawo w każdej chwili do poprawy swoich danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

5.3. Przysługuje Cu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych RODO.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?

6.1. Dane osobowe podane przez Ciebie jest obowiązkowe i konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja, wykonanie umowy.