Polityka Prywatności
Wszelkie Prawa Zastrzeżone

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności oraz stanowi uzupełnienie Plików Cookies zwaną dalej: „Polityka Prywatności”, która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez firmę Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda z siedzibą przy ul. Królewska 7 33­-332 o numerze NIP: 6792942524, Regon:  366532147, oraz sposób ich przetwarzania.

2. Ochrona Danych Osobowych

2.1. Pracownia Fotograficzna Micuda dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis  micuda.pl  i wszystkie jego opcje ułatwiały każdemu użytkownikowi przeglądanie strony oraz składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów w naszym serwisie informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych może spowodować zablokowanie czynności, którą te dane dotyczyły.

2.2. Pracownia Fotograficzna Micuda znajdująca się pod adresem internetowym micuda.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2.3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres pracownia@micuda.pl .

2.4. Na stronie micuda.pl stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjnę mające jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

2.5.  Dane osobowe podane podczas korzystania ze strony internetowej micud.pl, należących do Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda.

2.6. Wysyłając Komentarze, opinie itp. na stronie micuda.pl, dane te są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające treści Komentarzy, Opini itp.. Strona micuda.pl ma możliwości zabezpieczenia was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

2.7. Okna pop-up, formularze i inne formy znajdujące się gościnnie na stronie micuda.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez micuda.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

3. Uprawnienia Użytkowników

3.1. Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda znajdująca się na stronie micuda.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres pracownia@micuda.pl .

3.3. Strona micuda.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

4. Niezapowiedziane Wiadomości

4.1. Bezpłatna usługa zwana dalej „NEWSLETTEREM” świadczona jest przez stronę micuda.pl na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

4.2. Adres e-mail jest automatycznie dodawany podczas zakupów lub rejestracji  przez użytkowania na stronie internetowej micuda.pl do bazy danych „Newslettera”.

4.3. Podając dane na stronie micuda.pl dobrowolnie wyrażasz zgodę na ich przetwarzania firmie Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda.

4.4. Umowa o świadczeniu usługi „Newslettera” jest zawarta na czas nieokreślony.

4.5. Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda oznajmia, że nie będzie powierzał adresów e-mail osobą trzecim.

4.6. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi „Newslettera”. Subskrypcję „Newsletera” można anulować klikając na link: Zakończ Subskrypcję znajdującej się zawsze w stopce nadsyłanych listów elektronicznych i wypełnienie formularza. W tym czasie następuję rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „Newslettera”.

4.7. Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem „Newslettera” reklam oraz informacji związanych z jego działalnością. W rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail „Konsumenta”. W szczególności zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).

4.8. Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newslettera” po uprzednim powiadomieniu użytkowników bez podania przyczyny. Moment powiadomienie użytkownika strony jest momentem rozwiązania umowy o świadczeniu usług „Newslettera”.

5. Prawo Autorskie

5.1. Wszystkie fotografię oraz teksty podlegają Prawom Autorskim “Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda”, Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

5.2. Jeżeli jakieś zdjęcia lub teksty są zapożyczone do celów artykułu lub innym celu informacyjnym nie są własnością “Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda”, “Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda” pod każdą fotografią, artykułem bądź innym wpisem zamieszcza informację źródłową oraz autorską.

5.3. “Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda” godzi się na rozprzestrzenianie zdjęć zawartych na stronie w celach nie zarobkowych zaznaczając przy tym źródło oraz osoby które przyczyniły się do stworzenia dzieła.

5.4. Chcą korzystać z fotografii lub artykułów w celach Komercyjnych, najpierw należy skontaktować się z “Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda”.

6. Postanowienia Końcowe

6.1. Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

6.2. Każdego użytkownika strony należącego do micuda.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, micuda.pl  będzie informować na swoich stronach.