Pokaż więcej...

The Private Cave
created by Łukasz Kilarski Ogrody

fotograf Marcin Micuda
modelka Agnieszka Kuchnia
make-up Martyna Myśliwiecka
costume Marcin Urzędowski

Pracownia Fotograficzna
Fashion - Fotograf Marcin Micuda